એક browser ના bookmarks બીજા browser માં ઉપયોગ કરો

Standard
હવે તમે ઇન્ટરનેટ એક્સ્પ્લોરર અથવા  ફાયરફોક્સ કે બુકમાર્ક ને અન્ય બ્રાઉજર માં પણ ઉપયોગ કરી શકશો .અગર એક થી વધારે  ઇન્ટરનેટ બ્રાઉજર ઉપયોગ કરતા હો તો કોઈ એક થી બીજામાં  સેવ કરેલી  લિંક નો  સંગ્રહ લઇ જવા ચાહો તો આ લીંક પર જઈ સોફ્ટવરે download કરી કમાલ જોવો  . http://www.mediafire.com/?wxjnlm2y2jw
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s