વિનોદ ભટ્ટ નો પરિચય

જન્મ : 14 જાન્યુઆરી – 1938, નાંદોલ

પિતા –  જશવંતલાલ

અભ્યાસ :  બી.એ., એલ.એલ.બી.

વ્યવસાય:  આવકવેરા સલાહકાર, પત્રકાર.

સન્માન : કુમાર ચંદ્રક, જ્યોતિન્દ્ર દવે હાસ્ય પારિતોષિક.

વિનોદ ભટ્ટના કેટલા મને જાણ છે તેની યાદી

૧) વિનોદની નજરે, ૨) નમું તે હાસ્ય ભ્રમને , ૩) પહેલું સુખ તે માંદા પડ્યા,

૪) એવા રે અમે એવા , ૫) આંખ આડા કાન, ૬) ઈદમ તૃતીયમ ,

૭ ) મંગલ અમંગલ, ૮) પ્રભુ ને ગમ્યું તે ખરું ———-

અને ઘણાં બધા ———–

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s