જ્ઞાનયોગ

  1. કદાચ તું બધા પાપીઓ કરતાં પણ વધુ પાપ  કરવાવાળો  હો, તો પણ જ્ઞાનની નૌકા ધ્વારા તું સમસ્ત પાપો ને તરી જઈશ.
  2. શ્રધાવાન અને જિતેન્દ્રિય હોય તે જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે,અને જ્ઞાન મેળવતાં જ પરમ શાંતિ નો અનુભવ કરે છે.
  3. સંસયયુક્ત ને માટે તો નથી આ સંસાર ,નથી પરલોક , કે નથી સુખ.
  4. પણ જેનું અજ્ઞાન આત્માના જ્ઞાન વડે નાશ પામ્યું છે,તેનું જ્ઞાન સૂર્ય ની માફક પરમાત્મા ને પ્રકાશિત કરે છે.
  5. સ્ત્રી-પુત્ર-ઘર,ધન વગેરે માં આસક્તિ નો અભાવ તથા મમતાનું ન હોવું, તેમજ પ્રિય-અપ્રિય ની પ્રાપ્તિમાં ચિત્તનું સદાય સ્થિર રેહવું.એ બધું તો જ્ઞાન કેહવાય છે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s